NOVOSTI

Prijavite se ukoliko želite da Vam novosti sa sajta stizu besplatno na Vašu e-mail adresu

E-mail:

Potvrđeno
Nepotvrđeno

USKORO

Radionice pod nazivom "Gradi svoju veštinu"


Aug

1

Mitovi i simboli kojima se astrologija oduvek koristila, njihov jezik, mudrost, tajnovitost i dubina, tu su da nam osvetle put, daju smisao i oboje naš život. Simbolika, kao dimenzija života, slabo je prisutna u svakodnevnom ritmu i brzini događaja, a neophodna da našim akcijama, malim i velikim borbama, stremljenjima, postignućima, nadama i patnjama, pruži smisao i sadržaj. Zastati na kratko, osmotriti svoj život sa distance, iz perspektive našeg unutrašnjeg bića, gde još vladaju mir i balans, proširiće naše uvide i biti od pomoći na našem jedinstvenom životnom putovanju. Trenutak u kome život prestaje da bude samo borba i tenzija, nasumično smenjivanje lepih i manje lepih događaja, već počinje da bude avantura kojoj jedva čekamo da se prepustimo.

Astrologija ne govori nužno o događaju koji ‘mora’ da se desi, već predstavlja simbolički jezik koji govori o tome da indicije i predispozicije za događaj iz date simbolike svakako postoje, ali da se uključivanjem sopstvene volje i radom na sebi ova simbolika može pomerati do određenih granica datog aspekta. Mi imamo moć da utičemo na ono što nam se dešava. Naš odgovor je taj koji određuje kakav će biti krajnji rezultat, pa se time i sama simbolika menja u zavisnosti od toga koliki svesni napor ulažemo u dublje razumevanje određenih psiholoških mehanizama. Na taj način, mi možemo izaći iz određene negativne simbolike, koju često veoma izazovni aspekti nose i ući u domen one bolje, koja je data samom prirodom planeta koje učestvuju u aspektu. Možda bi bilo preporučljivo da se kod analize određenih aspekata u natalnoj karti uvek razmatraju i pozitivna i negativna značenja, upravo iz razloga što se radom na sebi simbolika može pomerati od one koja je data istim aspektom u negativnom smislu i premeštati ka pozitivnim ispoljavanjima, jer je važno da dobijemo ideju o tome šta tačno želimo da postignemo. Bez obzira da li se radi o konjunkciji, opoziciji, kvadratu, trigonu, sekstilu ili inkonjunkciji, za nas je najvažnija sama priroda dve planete koje se sreću prilikom tranzitiranja. A da li će ovaj susret biti ‘prijateljski’ ( u slučaju trigona i sekstila) ili će biti neprijateljski i pun trzavica i trvenja ( kada se radi o kvadratima i opozicijama) o tome govori vrsta aspekta koji one međusobno prave. Što bi značilo da sam aspekt predstavlja samo način na koji ćemo mi doživeti ovaj susret, odnosno da li će nas pokrenuti na intenzivnu akciju, trud i napor ili ćemo imati utisak da bi trebalo pustiti stvari da teku i plivati zajedno sa tokom, dok sama simbolika u biti ostaje ista. Naravno, potrebno je i prisustvo svesti o njegovim negativnim ispoljavanjima kako bismo umeli da prepoznamo situacije i koje bi mogle da nam budu parametar da li se na konstruktivan način nosimo sa ovim tranzitom ili ne.

To je već dovoljan razlog da se ne plašimo tzv loših tranzita ( kvadrata, opozicija i sl) već da im idemo u susret, da u hodu pravimo promene na koje nam određeni tranziti ukazuju. Naravno, ne može se apsolutno sve sanirati i sprečiti, kao što su određeni prirodni tokovi, periodi kada je neminovno završiti određenu životnu fazu i započeti drugu i sl, ali je ovo veoma kreativan i konstruktivan način na koji možemo koristiti saznanja i informacije koje dobijamo na osnovu Astrologije. Svaki naš unutrašnji uvid, svaka spoznaja, oslobađa našu ličnost, širi granice, obogaćuje i čini da se naša unutrašnja percepcija menja, a time i reakcija na tranzit. Reakcija je pasivna. Reakcija je naš instinktivni odgovor na određene događaje – prijatne ili neprijatne. Međutim, na osnovu saznanja o tekućim tranzitima i informacijama o tome kako i na koji način oni na psihološkom nivou deluju i šta oni za nas predstavljaju, mi možemo preduzeti i svesnu akciju. I to nas čini svesnim bićem koje je u stanju da deluje na sopstveni život, koje je u stanju da svesno živi i da bira nivo na kome će određeni tranzit živeti.